Garantiebepalingen op gebruikt of refurbished Product

  • Garantie is van toepassing op de werkingseisen zoals deze redelijkerwijs worden gesteld voor het desbetreffende apparaat en waarvoor dit bij normaal gebruik is bestemd.
  • De standaard-garantietermijn is drie maanden vanaf de datum van levering. De  garantietermijn kan verlengd worden tegen bijbetaling.
  • Indien uw aangeschafte apparaat niet  voldoet aan de gestelde werkingseisen binnen de garantietermijn  geldt er een omruilgarantie van een apparaat van dezelfde prijsklasse.
  • Binnen de garantietermijn zullen de kosten voor vervanging van het apparaat, inclusief eventuele administratie-, verzend-, onderzoeks- en voorrijkosten, door Witgoedbedrijf.nl worden gedragen, tenzij het apparaat niet door Witgoedbedrijf.nl is geleverd middels bezorging maar zelf door de consument is afgehaald. In het laatste geval zullen de met de vervanging gepaard gaande vervoerskosten bij de consument in rekening worden gebracht. Reparatie of vervanging van een product leidt nooit tot een verlenging van de garantietermijn.
  • Na verloop van de garantietermijn zijn de kosten voor reparatie inclusief eventueel bijkomende kosten voor de consument. In gevallen waarbij het apparaat binnen 1 jaar defect gaat, gelden er gereduceerde reparatietarieven. Een consument kan in dit soort gevallen ook voor een vervangende apparaat met korting kiezen. De aankoopbewijs dient hiervoor getoond worden. Voor uitgebreide informatie kunt u hierover informeren bij ons.
  • De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het apparaat, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de consument en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Witgoedbedrijf.nl heeft plaatsgevonden.
  • De consument komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Witgoedbedrijf.nl geen invloed op kan uitoefenen.
  • Indien een klacht ongegrond is, dan komen de daardoor aan de zijde van Witgoedbedrijf.nl gemaakte kosten, daaronder begrepen de administratie-, onderzoeks- en voorrijkosten, integraal voor rekening van de consument.
× Hoe kan ik u helpen?